Едукација за пациенти, Централен нервен систем

Деменција

За болеста

Алцхајмеровата болест е неповратна и прогресивна дегенеративна болест на клетките на мозокот, од сè уште непозната причина, што доведува до низа биохемиски нарушувања и последователни психолошки симптоми. Клиничкиот почеток на Алцхајмеровата деменција е обично постепен, незабележлив, а симптомите првично се припишуваат на заборавање поради староста. Покасно се јавуваат нарушувања во ориентацијата во времето и просторот, промени во однесувањето и карактерот, нарушена перцепција на околните настани, нарушување на спиењето, недостаток на иницијатива, депресија, страв.

Способноста за самостојно функционирање на дневна основа е сè поограничена, се занемаруваат стекнатите хигиенски навики. Пациентот секој ден станува се повеќе зависен од другите. Во првите неколку години, болеста не мора да покажува драматични симптоми, додека во доцната фаза на болеста, пациентот е се повеќе зависен од помошта од другите. Иако болеста не се развива на ист начин кај сите пациенти, таа во просек трае приближно 10 години.

Почетокот на болеста, иако многу поретко, може да биде акутен и драматичен. Сите симптоми на болеста се појавуваат одеднаш, неочекувано и ненадејно, обично истовремено со некоја физичка болест или емоционален шок. Пациентот станува расеан, дезориентиран, психомоторно нарушен (ретко забавен), нарушена е перцепцијата, размислувањето, емоциите, циклусот на будност-спиење.

Дијагноза

Денес, дијагнозата на Алцхајмерова деменција се поставува првенствено врз основа на клиничката слика, хетероанамнастичките податоци и помошните психометриски методи (MMSE). ЕЕГ, КТ, ПЕТ и МР исто така можат да помогнат во поставувањето дијагноза. Терапевтските опции се сè уште многу скромни и се насочени првенствено кон ублажување на акутните симптоми на болеста. Сè уште не е пронајден лек за Алцхајмерова болест/деменција.

Алцхајмеровата деменција е проблем на светско ниво

Денес се смета дека 1-3% од вкупната светска популација боледува од оваа болест, а бројот на заболени постојано се зголемува.
Проценките велат дека бројот на заболени од Алцхајмерова болест и други форми на деменција ќе достигне 81 милион до 2040 година.

Фреквенцијата на Алцхајмерова болест (АД) се зголемува со возраста и обично се јавува кај луѓе постари од 65 години. Со оглед на забележливиот тренд на стареење на светската популација, се очекува дека оваа бројка ќе продолжи да расте и дека е пред нас „епидемија на Алцхајмерова болест“. Најновите проценки покажуваат дека бројот на луѓе кои страдаат од АБ и други форми на деменција ќе достигне 81 милион до 2040 година. Милионскиот број на пациенти кои страдаат од АБ и луѓето кои се грижат за нив ја наведоа Светската здравствена организација да го прогласи АБ за приоритет на јавното здравје. Поради овој факт, потребно е да се превземат мерки за навремено препознавање на знаците на болеста и започнување со соодветен третман.

Клиничка презентација на болеста

На Алцхајмеровата болест не мора да ѝ претходи никаков настан, може да дојде „само од себе“. Но, во многу случаи, тоа може да биде предизвикано од значајни животни настани, како што се пензионирање или престој во болница.

Симптомите на АБ се појавуваат постепено, во период од неколку години, а нивниот интензитет и изглед значително варираат од личност до личност. Првиот симптом што се појавува обично е заборавот на неодамнешните настани со релативно зачувување на долгорочната меморија. Токму поради постепениот и незабележлив почеток овие нарушувања првично се припишуваат на нормалното стареење, што е голема грешка. Имено, Алцхајмеровата болест е прогресивно нарушување во кое со текот на времето се јавуваат когнитивни нарушувања и психолошки промени кои значително ја нарушуваат независноста на пациентот.

Когнитивните симптоми кои се појавуваат се првенствено епизодни нарушувања на меморијата, кои се манифестираат како заборавање на неодамнешните настани, често поставување исти прашања, заборавање договори, погрешно поставување на нештата и слично. Исто така, може да биде тешко да се носат одлуки веќе во раните фази на болеста. Со текот на времето, пациентите се дезориентираат во времето (не го знаат денот, точниот датум или годината) и просторот и повеќе не можат да го најдат патот до дома. Во подоцнежните фази на болеста се појавуваат симптоми како непрепознавање блиски луѓе и значително потешка вербална комуникација.

Психијатриските промени се присутни од самиот почеток на болеста во вид на намалено расположение и губење на интерес за активностите во кои пациентот некогаш уживал. Како што болеста напредува, нарушувањата во однесувањето и расположението стануваат се поизразени, што го зголемува товарот на грижата за овие пациенти. Се појавуваат симптоми на социјално неадекватно однесување како возбуда, вербална и физичка агресија, раздразливост, обвинување блиски луѓе и промени во циклусот на спиење. Од овие симптоми најмногу страдаат оние кои се грижат за пациентот, а психијатриските промени се најчеста причина за институционализација на пациентот.

Когнитивните и психијатриските симптоми негативно влијаат на функционалноста на овие пациенти и тие развиваат низа нарушувања во извршувањето на секојдневните активности како отежнато ракување со пари, одржување лична хигиена, облекување, контролирање на мокрењето и слично и стануваат се позависни од туѓите помош. Во зависност од независноста на пациентот, прогресијата на Алцхајмеровата болест може да се следи низ 3 фази: блага, умерена и напредна АБ. Во напредната фаза на болеста, пациентот е целосно врзан за кревет и зависи од туѓа помош.

Причини за Алцхајмерова болест

Алцхајмеровата болест во повеќето случаи не е наследна. Симптомите кои се јавуваат се резултат на влошување на одредени региони на мозокот. Денес, точната причина за болеста се уште е непозната, но се претпоставува дека влошувањето на нервните клетки е предизвикано од акумулацијата на одредени протеини во мозокот (бета-амилоид и тау протеин). Оваа акумулација првенствено резултира со губење на нервните клетки кои го произведуваат невротрансмитерот ацетилхолин, но како што болеста напредува, на крајот е засегнат целиот мозок.

Воспоставување дијагноза

Одредување на биомаркери во цереброспиналната течност и ПЕТ КТ се методи за потврдување на дијагнозата на Алцхајмерова болест.
Дијагнозата на Алцхајмерова болест се поставува врз основа на клиничката слика, информации од семејството и со помош на когнитивно тестирање (проценка на когнитивниот статус врз основа на перформансите на различни тестови). Имајќи предвид дека бројни состојби можат да доведат до когнитивни нарушувања и дека денес во медицината постојат повеќе од сто причини за деменција, неопходно е да се исклучат и некои други нарушувања. Токму поради оваа причина е неопходно секој пациент да се подложи на тестови за снимање на мозокот како што се МСКТ и магнетна резонанца. Исто така, неопходно е да се исклучат некои метаболички и ендокринолошки нарушувања, поради што се проценува нивото на витамин Б12 и тироиден хормон во крвта. Денес, постојат и софистицирани методи за потврдување на дијагнозата на АБ достапни во одредени земји – како што е определување на биомаркери во цереброспиналната течност и снимање на мозокот со ПЕТ КТ.

Третман

Лековите го одложуваат појавувањето на симптомите на болеста, поради што е важно да се започне со терапија што е можно порано.
Денес не можеме да ја излечиме Алцхајмеровата болест, но постојат лекови кои можат да ја забават нејзината прогресија. Со третирање на симптомите и обезбедување поддршка на семејството на пациентот, може да се постигнат значајни резултати. Дејството на овие лекови е поефикасно кај лицата со благ АБ, па затоа е важно симптомите рано да се препознаат и навремено да се започне со лекување. Овие лекови помагаат во одржување на интелектуалните способности и општата состојба на пациентот што е можно подолго. Промените во мозокот не се запираат со употребата на овие лекови, но се подобрува преносот на информации помеѓу нервните клетки. Дејството, дозата и несаканите ефекти се разликуваат кај поединечните лекови, а ефективноста на терапијата не е иста кај сите пациенти.

Главната цел во лекувањето на деменцијата е да се постигне најдобар можен квалитет на живот, што денешната традиционална медицина често не е во состојба да го обезбеди. Неопходно е да се отстрани стигмата од самата болест и да се овозможи на пациентите да функционираат независно што е можно подолго, а со тоа да се одложи прогресијата на болеста. За таа цел, и пациентите и старателите се охрабруваат да учествуваат во општествени настани како што се свечености, танцување, предавања. Обидот да се одржи „нормален“ живот што е можно подолго во рамките на сопствениот дом, го зголемува квалитетот на животот и го одложува прогресијата на болеста. Во овој сегмент, важно е да се едуцира негувателот да не го третира пациентот „како дете“, туку да го вклучи и поттикне во секојдневното извршување на рутинските дејствија, да го поттикне да донесува поедноставни одлуки со прашања и насоки, што се покажа да бидат особено ефикасни во почетните фази на деменција.

Зголемување на когнитивната резерва преку когнитивна активност

Некои студии покажаа дека високото ниво на когнитивна активност ја зголемува когнитивната резерва, им овозможува на пациентите подобро да се справат со патологијата на самата болест и на тој начин ја минимизираат симптоматологијата. Страдачите треба да се охрабруваат да читаат, бројат, да играат игри на табла (мемориски карти, карти, шах), да решаваат крстозбори, Судоку. Поттикнувањето на луѓето со деменција и нивните негуватели да користат технологија како што се конзоли за игри и таблети може да ги подобри социјалните вештини, менталната стимулација и физичката активност.

Заклучок

Како заклучок, можеме да кажеме дека кон превенцијата и лекувањето на деменцијата треба да се пристапи многу рано, почнувајќи најдоцна од средната возраст, со практикување здрави животни навики, редовна физичка активност, одржување на нормална телесна тежина и здрава медитеранска исхрана, одржување активен социјален живот, разни когнитивни вежби, избегнување зависности, редовно спиење и рано откривање и лекување на факторите на ризик како што се кардиоваскуларни заболувања, а поврзани со нив, цереброваскуларни заболувања.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *