Едукација на Пациенти

Разбирајќи ја важноста на здравствената писменост на луѓето и колку тоа може да допринесе за подобро здравје и квалитет на живот, Јака Нова го креира овој дел, посветен токму на подигнување на здравствената свест и едукација на населението.

Целта на едукацијата е навремено препознавање на симптомите кои укажуваат на одредено заболување, со цел навремено поставување на дијагноза и почеток на соодветен третман. Исто така здравствената едукација односно писменост им помага на пациентите и нивните семејства подобро да ја разберат својата болест, и на тој начин самите да си помогнат во делот на придржување до препорачаната терапија, само-лекување и рехабилитација.

Овие едукативни содржини не се замена за дијагноза и преглед од страна на Вашиот лекар, за сите прашања за одредена здравствена состојба, потребно е да се обратите до Вашиот лекар или фармацевт.

ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ

Кошничка